Kurset vil gi deg en bred oversikt over temaet programmering, i s�rdeleshet moderne web-programmering i Java, samtidig som du helt konkret f�r benytte verkt�yene profesjonelle programmerere bruker hver dag. Du f�r dermed et ordentlig innblikk i en programmers hverdag og tankem�ter.