Vi skal bygge en enkelt medlemskaps-site der brukere betaler for � v�re med, og ikke lenger f�r tilgang om de slutter � betale.

Dette kan v�re brukes for � dishe ut content etter en viss tid, eller som tidsutgangspunktet for en komplett SaaS-l�sning.

Vi kommer til � touche innom alle disse temaene:

 • Java fundamentals

 • Web Applications

 • Source repository / Version control

 • IDE (IntelliJ IDEA)

 • Spring Boot

 • Security (https / user login / GDPR)

 • Architecture: Front end / back end

 • Creating the front end

 • Database design

 • Database implementation, MySQL

 • Code Project management with Maven

 • Agile Project Management with Trello

 • APIs / Integrations (Spring)

 • HTML & CSS

 • Automated testing

 • Rubber ducking

Kurset vil gi deg en bred oversikt over temaet programmering, i s�rdeleshet moderne web-programmering, samtidig som du helt konkret f�r benytte verkt�yene profesjonelle programmerere bruker hver dag. Du f�r dermed et ordentlig innblikk i en programmers hverdag og tankem�ter.