Notater: Skal jeg gå inn i nytt marked? - Del 4: Ryan Levesque’s Ask Method

Fartøyet her er programmering - å lære seg å kode. Det er å lære deg å kode som vil ta deg dit du vil - til en bedre fremtid, med høyere lønn, med mulighet til å lage noe helt eget, med høyere status.

Hvorfor har du ikke klart det før, om du har prøvd?

Du manglet den hemmelige ingrediensen. Systemet, prosessen, mekanismen, biten som de som allerede har lykkes, vet om, men ikke du.

Dette er en helt ny mulighet for å oppnå målet, og den eneste som forteller deg det du trenger å vite, er dette kurset.

Du finner masse informasjon på nettet, til og med gratis, men informasjon alene vil ikke ta deg til målet.

Surveys

1. Deep Dive Survey

Før funnel-bygging.

"When it comes to learning (java / programming / coding), what’s your single biggest challenge, frustration, or question you’ve been struggling with?" (bucket.io?)

Potensielle spørsmål

Very non-threatening first.

Which of the following best describe you:

 • I have done some programming in the past

 • I have never programmed anything

(Dette spørsmålet kan kanskje også ende opp på Micro-Commitment Bucket Survey)

Hvis du klikker den første:

Which of the following best describe you: - I’m a hobbyist programmer - I’m studying programming and want to learn from many sources - I’ve started a course or two, but never finished anything - Something completely different: __

(Vi trenger å randomisere rekkefølgen på multiple-choice spørsmålene!)

 1. her fisker vi etter potensielle bøtter. Det åpne spørsmålet kommer til å definere bøttene, her prøver vi å finne ut om bøttene vi tror finnes, faktisk finnes.

  • Alder

  • Kjønn

Siste spørsmål:

"lastly, I want to follow up with a few people personally to learn about your situation. If you’d be open to chatting for a few minutes on the condition that I promise not to sell you anything — please leave your name and phone number below"

Form: Name, email, phone or skype (optional)

Du vil vite hvor de henger i helgene, hvordan de lukter, og hva de ser på tc på fredagskveldene, hvilken bok de har på nattbordet, hva slags bil de kjører…​

Annonser til landingsside

Bytt bribe mot info.

Side 1: Jeg vil bytte bribe mot info. Knapp til…​

Side 2: the open question

Side 3: nytt open ended: What prompted you to search for the answer today in particular? (fra PPC!)

Deretter: de andre spørsmålene, mot slutten, age, gender, professional situation

Til slutt: Name, email, phone or skype (optional)

Husk: Troverdighet ovenfor trafikk-kilde. Privacy Policy, Contact Page, Terms & Conditions, Content Pages, logo, og i noen tilfeller en klar beskrivelse av hva du selger og hvordan forretningsmodellen er (ROSCA).

Analyse

MULT = lagt igjen telefonnummer ? 1.5 : 1.0 SCORE = LEN(svar på åpent spørsmål) * MULT

Bra score er 400 og oppover

Fokuser på top 20%, burde ha 100 stykker i top 20%. Alle i top 20% merkes 1 i HYPER-kolonnen.

80/20

Let etter 80/20 i svarene til hvert spørsmål. Hvordan når du størst del av markedet, med færrest mulig bøtter?

Hver bøtte skaper kompleksitet - websider, eposter. Hvor har du størst impact?

(Finnes det en 80/20 inne i din 80/20?)

Hva slags språk bruker de?

Let gjennom svarene på det åpne spørsmålet, fokuser på de to 20%.

Du skal finne:

 • Hvilket bøtter som viser seg i ditt marked

 • Finne folks "Hot buttons"

 • Avdekke "objections"

 • Avdekke "biggest challenges"

 • Bruk sammen med demografisk informasjon

Nå: reduser til du har 3 - 5 bøtter som dekker cirka 50% av markedet.

Med de 3 - 5 bøttene vil du for eksempel ha forskjellig: - messaging - produkt - eller begge

2. Micro-Commitment Bucket Survey (quiz funnel)

Dette blir en permament del av funnelen. Starter med å stille en serie ikke-truende multiple-choice spørsmål før man ber om mer spisset og personlig informasjon som navn og epost.

Det siste spørsmålet før navn og epost, er gjerne segmenteringsspørsmålet.

Svarene brukes til å putte folk i segmenter, så markedsføringen kan skreddersyes.

5-12 questions in the quiz funnel, så du kan stille en nøyaktig diagnose, men ikke så mange at folk forlater deg.

Ask for email on last step to follow up, then take them to results-page == sales page (3-5 variations of the sales page)

Landingssiden

Kunden skal inn i funnelen gjennom MCBSen.

Tip
Presentasjon og posisjonering: Leke doktor (-Dan Kennedy). Diagnostisere problemet, og foreskrive (prescribe) en løsning
 • 1 inch header med logo og trust elements, og evt telefonnumer

 • Pre-Survey Landing Page Video

 • Headline: I video! "Is it possible to learn x in just y days using these techniques?" (e.l.)

 • Below video: "For the readers". Testimonials, media mentions, customer reviews, case studies(?). Summary of benefit of moving forward even if they didn’t watch video

Språket for å beskrive disse fordelene kommer fra Deep Dive Survey.

Video script

Ben Jonson - style VSL :-D

The Hook

Dine prospekter har en røff ide om hva de sliter med, men akkurat som ved et legebesøk, så vet de ikke nødvendigvis akkurat hva som er galt — bare at noe er det (de når ikke målet sitt …​ hvorfor?)

De tror det er et ubegrenset antall muligheter.

Din jobb er å finne ut hva det er, og det er herfra din hook burde komme.

I videoscriptet hjelper vi dem se at det finnes bare en begrenset mengde muligheter, og det vil gi dem umiddelbar lettelse.

Ryans hook: The #1 marketing bottleneck

Script: "When it comes to your business, is it really possible to double your revenue simply by identifying your number one marketing bottleneck?

Here’s the thing …​ When it comes to growing your business, there are basically seven possible bottlenecks that can hold businesses back from reaching the next level of income. And every business tends to have a primary marketing bottleneck, which is the #1 thing holding them back.

However, the challenge is this: As a business owner with hundreds of different competing priorities, it’s sometimes difficult to have enough perspective to identify what the #1 marketing bottleneck is and how to fix it.

Solving this problem for business owners is what my team and I do all day, every day …​"

If-then statements

"If you’ve struggled to make cold traffic work…​ if you’ve struggled with and underoptimized marketing funnel …​ or if you’re launching a new product or business, and you’ve struggled to build a profitable sales funnel to get that product or business off the ground …​ then pay close attention, because there’s a reason why. And that reason why is because as a marketer, when you’ve got half a dozen different competing priorities in your business, it’s difficult to figure out the #1 biggest leverage point in your marketing to focus on first…​

Simply put: It’s tough to see the entire picture when you are already inside the frame…​"

Inkluderende.

Fallback: "Then this could be the most important video you ever watch, and here’s why …​"

Promise of the solution and reintroducing another challenge

Dismiss the option of a one-size-fits-all solution.

"The challenge is this: When it comes to identifying what’s holding your business back, there is no one-size-fits-answer."

Eller…​

"When it comes to choosing a diet, the reason why people struggle is because there is no one-size-fits-all answer for keeping off all the weight …​"

Credibility and proof

3. Do You Hate Me? Survey

Everybody who has entered but not bought after the best deal:

Subject: Do you hate me?

"What’s the single biggest reason you’ve decided not to work with me or purchase the XYZ product? Was it something I said? Something I didn’t say? Or do you just hate me? :-) Click on this link to let me know.

4. Pivot Survey

After all attempts at selling.

"Hey, I know you’re really not interested in what we’ve been talking about, so which of the following options would you like me to talk about next? Would you like to know about topic A, B., …​"